Nordviken Øvre

70+ leiligheter i Nordviken, Hamars nye bydel

  • Utbygger: Martodden Utbygging KS (Backe Prosjekt AS) v/ Harald Holtet
  • Megler: DNB Eiendom v/ Stine Enger Strand og Renate Haga Ommestad

Navn, videreutvikling av logo og visuell identitet, prospekt, 3D-illustrasjoner.