Hva skal du med markedsføringshjelp?

Hvordan god markedsføring bidrar til bedre lønnsomhet i eiendomsprosjekter.

Det er langt mellom de nybygde boligene som aldri blir solgt. Det hender selvsagt at et prosjekt blir avlyst på grunn av manglende interesse eller at boliger blir stående usolgt i lang tid, men hvis beliggenheten er god, planløsningen er fornuftig og prisen er riktig, vil nok boligprosjektet ditt bli utsolgt før eller senere – selv om du ikke gjør mer for å markedsføre det enn å legge det på Finn.no.

Med en dyktig eiendomsmegler på laget, vil det antagelig gå en del raskere. En god eiendomsmegler vet hva boligkundene ser etter og hva som skal til for å få salget i boks. De fleste meglere tilbyr dessuten en innholdsrik markedspakke: Prospekt, annonser, nettsted, byggeplass-skilt og mer som hjelper deg få oppmerksomhet rundt prosjektet ditt.

Hva mer trenger du? Hva kan markedskonsulenter som Papaya bidra med, utover design og produksjon av salgsmateriell?

Som markedsførere har vi kunnskap som utfyller ekspertisen til utbyggere og meglere, og som kan hjelpe dere oppnå tre ting: Flere potensielle kjøpere, raskere salg, og høyere pris.

Meglerens brede og dype ekspertise

Gode prosjektmeglere har mye og bred kunnskap som kommer til nytte når et boligprosjekt skal legges ut for salg. De må forstå både juridiske, økonomiske og byggtekniske rammebetingelser for å være en god rådgiver og samarbeidspartner. Og de må selvsagt kunne en ting eller tre om effektiv markedsføring av eiendom.

Men dybden i meglers kunnskap bør først og fremst ligge i salg. Det er der de har spisskompetanse, det er det organisasjonen rundt dem er bygget for, og det er det de til syvende og sist måles på.

Spesialisering og fokus er helt nødvendig for å bli blant de beste. Det preger også eiendomsmeglerselskapenes verktøyskasse når det kommer til markedsføring.

De markedsaktivitetene som meglere normalt er best på, er dem som konsentrerer seg om det siste stykket i kjøperens reise. De henvender seg mot dem som aktivt leter etter det du selger – folk som leser boligannonser og har lagret søk på Finn.no. Kommunikasjonen er optimalisert for å få dem fra annonsen, via visning, til budrunde og kontraktsinngåelse. 

For enkeltobjekter og en del små prosjekter er det nok. I et sunt marked finnes det alltid noen som er interessert. 

Men når du skal selge mange like boliger i et marked med høy konkurranse, eller til en forholdsvis liten målgruppe, risikerer du at tilbudet overstiger etterspørselen. Da er det godt å få hjelp fra noen som spesialiserer seg på å påvirke etterspørselen. 

Nå ut til flere interesserte

Som spesialister på markedsføring og kommunikasjon, er det vår jobb å finne flere potensielle kjøpere som eiendomsmeglere ikke nødvendigvis kommer i kontakt med på egen hånd.

Vi jobber for å nå frem til alle dem som ennå ikke har kommet så langt at de leter på Finn.no, eller dem som ikke søker i det nabolaget der du bygger, eller dem som ikke engang har vurdert å flytte før de oppdager hva du har tilby. 

Det gjør vi ved å tenke strategisk på hvor vi skal finne potensielle kjøpere som vi ikke har nådd ennå, og på hvordan vi kan få dem til å rekke opp hånden og identifisere seg selv. 

Vi bruker kreativitet og nye vinklinger i kommunikasjonen, for å tenne gnisten av en idé, og vekke en viss interesse og nysgjerrighet som vi kan jobbe videre med. Og vi jobber tålmodig og langsiktig – bearbeider interessenter over tid – slik at de rekker å modne på tanken om å flytte til nettopp ditt prosjekt, før de én dag bestemmer seg for å ta kontakt med megler.

Raskere salg

Det høres kanskje ut som en langsom prosess, og hvis du sammenligner med salget av en vanlig bruktbolig er det nok det. Men tidshorisonten og salgsperioden er nødvendigvis en del lengre når det kommer til nybygg, og den tiden kan utnyttes. Med god planlegging og koordinasjon har vi god tid til å jobbe langsiktig og tålmodig uten at det føles langsomt. 

Tvert i mot: Treffer vi riktig målgruppe, kan det faktisk bety raskere salg, ved at vi når ut til flere potensielle kjøpere, treffer dem tidligere i beslutningsprosessen, og dermed øker etterspørselen. 

Forskjellen kan være på et par måneder for et mellomstort leilighetsprosjekt nær en større by, eller inntil et år eller mer for fritidseiendommer der salget er mer sesongbasert. 

Hva vil det bety for bunnlinjen din om du får realisert gevinsten raskere, og får frigjort kapital som kan reinvesteres flere måneder tidligere enn planlagt? Hva vil det bety for finansieringen av ditt neste prosjekt, om du betalt tilbake långivere og investorer nesten et år før tiden?

Høyere pris

Når de prosjekterte enhetene selger unna raskt, slipper du dessuten å lure på om prisen er for høy. 

Når interessen for et prosjekt svikter, og enhetene ikke selger som planlagt, kan det være mange grunner til det. Det er absolutt ikke sikkert at prisen er den viktigste. En av grunnene kan være at de riktige kjøperne – dem som vil få mest verdi fra det du bygger – rett og slett ikke vet nok om prosjektet.

Vi jobber for å finne dem som er villig til å betale godt for det du selger. Målet vårt er ikke bare at du skal slippe å sette ned prisen på boligene du selger, men at du skal kunne sette opp prisen på fremtidige salgstrinn.

Høy etterspørsel, raskt salg og god lønnsomhet gjør det også mindre risikabelt å sette i gang flere byggetrinn. 

Da får du ikke bare høyere pris per enhet, men best mulig utnyttelse av prosjektets og tomtens potensial, mest mulig igjen for arbeidet mot myndigheter, naboer og arkitekter, og dermed også høyest mulig totalt salg for projektet.

Hvordan gjør vi det? 

Vi har mange års erfaring med markedsføring av boligprosjekter, og har bygget opp solid ekspertise gjennom årene. I dag har vi et solid rammeverk av rutiner og ressurser i bunn, og en verktøyskasse full av aktiviteter vi kan bruke for å nå målene våre.

Men det viktigste av alt er å legge en plan som er tilpasset prosjektet, slik at budskapet passer målgruppen, løsningen svarer til utfordringen, tidsrammene passer med fremdriften, og budsjettet passer økonomien. 

Derfor begynner vi alltid med en grundig planleggingsfase, der vi jobber tett med megler og utbygger og skisserer ut strategien fremover, så jobber vi videre derfra.

For prosjekter utenom det vanlige

Som sagt er det ikke alle eiendomssalg eller prosjekter som trenger markedsføringshjelp utover det megler tilbyr. Hva ditt prosjekt behøver avhenger blant annet av størrelsen på prosjektet, beliggenheten, hvem som er i målgruppen for boligene du bygger, og hvordan de skiller seg fra det som ellers finnes på markedet.

Men når du trenger å finne kjøpere til et prosjekt litt utenom det vanlige, kan det være lurt å ha noen erfarne markedsførere på laget.