Hestehagen

46 rekkehus i Ås

  • To salgstrinn
  • Utbygger: Myrvoll Bolig AS v/ Rolf Johannessen
  • Megler: DNB Eiendom v/ Tone Vørrang

Logo/identitet og prospekt for to salgstrinn, rollup, avisannonser, byggeplasskilt, nettsted.