Hellandskollen

26 leiligheter og 13 rekkehus i Hamar

  • Utbygger: Byggpartner Utvikling AS (nå Credo Boligutvikling AS, del av Credogruppen) v/ Truls Haakonsen
  • Megler: DNB Eiendom v/ Stine Enger Strand

Navn, logo & profil, prospekt, rollup, nettsted, byggeplasskilt, avisannonser, vindusplakat.