Hvorfor vi ikke oppgir faste priser

Vi forstår at det hadde vært lettest for deg om vi hadde en prisliste med håndfaste og konkrete priser du kunne forholde deg til. I stedet gir vi vanligvis bare priseksempler når du først ber om et tilbud. Det er flere grunner til det.

Som med alt annet, handler det om forskjellene. Selv om en oppgave er 99% identisk med oppgaver vi har gjort hundre ganger før, så ligger nøkkelen til å lykkes (eller grunnen til at man eventuelt mislykkes) i den ene prosenten som skiller oppgaven fra alle de andre.

Ta for eksempel et byggeplasskilt. Vi har laget mange av dem gjennom årene, og de virker ved første øyekast ganske enkle. Det burde vel være mulig å gi en fast pris på noe slikt?

Men når det gjøres riktig, er det mye som påvirker hva et godt byggeplasskilt koster.

Forskjellene spiller en rolle

Størrelsen på et godt skilt er tilpasset hvor langt unna folk er når de ser det. Mengden tekst og valget av bilder avhenger av om folk kjører forbi i 60 km/t eller spaserer forbi i eget tempo. Antallet skilt og plasseringen av dem avhenger av trafikken rundt: Et prosjekt ved enden av en blindvei har andre behov enn et bykvartal, der trafikken går i begge retninger på alle kanter.

Og så videre. Forskjellene spiller stor rolle.

Det er viktig at det er gjennomtenkt, for et godt byggeplasskilt er antagelig den mest kostnadseffektive markedsføringen du kan gjøre, mens et skilt som ikke blir lest bare er bortkastede penger.

Når hensikten er å selge dusinvis av boliger, er det viktigere for oss – og sannsynligvis også for deg – at skiltet fungerer godt, enn om det koster noen tusen kroner mer eller mindre.

Mange variabler påvirker gjennomføringen

Slik er det med alt salgsmateriellet og alle delene av markedskommunikasjonen. Utallige variabler påvirker gjennomføringen.

Kvadratmeterprisen og beliggenheten påvirker hvem som er i målgruppen, som i sin tur påvirker designuttrykket og hvilke kanaler du bør annonsere i. Antallet planløsninger påvirker sidetallet i prospektet og designen på sidene. Arkitekturen påvirker antall illustrasjoner. Konkurransen påvirker annonseringen.

Og så videre. Igjen: Forskjellene spiller stor rolle.

Økonomien i prosjektet

Vi snakker heller ikke bare om detaljer som valg av farger, hvilke aviser vi skal annonsere i eller størrelsen på byggeplasskiltet. Det handler om økonomien i hele prosjektet.

Ting som størrelsen på prosjektet og marginene per enhet har alt å si for matematikken – hvilke investeringer som gir mening.

Noe som er altfor dyrt å gjøre for et prosjekt med 16 små rekkehus, vil være mer interessant for et prosjekt med 60 flotte leiligheter, og er kanskje en selvfølgelighet for et hyttefelt med 200 tomter.

Det gir ikke mening, da, at vi skal fortelle kundene våre hvor mye de må bruke på markedsføring uten at vi kjenner tallene. Det finnes flere måter å løse utfordringene på – vi tror ikke vi har det riktige svaret fra start.

Helst har vi en åpen dialog om ambisjonene og budsjettet, og kommer frem til gode løsninger i samarbeid, men uansett setter vi oss grundig inn prosjektet før vi kan gi pris på løsninger vi kan stå for.

Oppstart og strategi

Derfor kan vi ikke gi konkrete tilbud og bindende priser på forespørsel. På den annen side forstår vi at dere trenger priser å forholde dere til, slik at dere kan budsjettere og sammenligne alternativene deres.

Hvis du spør, vil vi derfor kunne gi deg noen priseksempler og timepriser, og bindende pris på en uforpliktende oppstartsfase.

Oppstartsfasen innebærer at vi samler og går gjennom den informasjonen vi trenger fra dere, og gjør research om området og det lokale markedet. Basert på det, gjør vi oss noen tanker om hva som skal til og hvordan nå målene, og kommer opp med noen anbefalinger og alternativer for veien videre.

Alt dette samler vi i en strategiskisse, som vi går gjennom sammen med dere for å bekrefte at vi er enig om problemstillingene og rammene. Strategiskissen legger dessuten grunnlaget for alt vi planlegger å gjøre, og blir en sentral del av briefingen vi gir til dem som skal jobbe på prosjektet fra vår side.

På den måten slipper vi å gi dere et standardisert tilbud som er basert på antagelser og anslag –ekstra optimistiske for at vi skal få oppdraget. I stedet kan vi gi dere en pris og et budsjett som vi alle er enig i at virker riktig.

Ta kontakt hvis du vil ha eksempelpriser og pris på en strategiskisse.