Design & Identitet

Signaliser seriøsitet og profesjonalitet med en logo og et uttrykk som raskt kommuniserer hva slags boligprosjekt det er.


En gjenkjennelig identitet gjør det både lettere for potensielle kunder å finne og huske boligprosjektet ditt, og kommunisere hvilken type boligprosjekt du skal selge. Når du selger noe helt utenom det vanlige, er det lurt å gi prosjektet ditt et navn og et visuelt uttrykk som oppsummerer det du står for, og fungerer som en påminnelse fra gang til gang om hvordan ditt prosjekt er forskjellig.

Navn

Papaya tar et dypdykk i relevant historie, geografi og kultur, og vurderer målgruppe, identitet og kommunikasjonsstrategi, for å hente inspirasjon til et godt navn. På dette grunnlaget definerer vi noen mulige veier å gå, med konkrete navneforslag, før vi sammen «lander» det endelige navnet. 

Logo og profil

Papaya utvikler en særpreget logo og visuell identitet for prosjektet. 

Først utarbeider vi røffe forslag som angir ulike visuelle retninger. Den valgte retningen videreutvikles deretter til logo og visuell profil, gjerne med noen variasjoner og eksempler på bruk. Til slutt ferdigstilles logoen for produksjon i de vanligste filformatene for bruk på ulike flater og bakgrunner. 

Logo-pakken inkluderer en enkel profilplansje som også angir fonter/typografi, farger og retningslinjer for bruk.

Skilting

Med utgangspunkt i illustrasjoner og underlag designer vi plakater og skilt i alle formater, på ulike materialer, tilpasset prosjektets grafiske profil, med synlige kontaktopplysninger til selger. Vi utvikler også postkort eller flyers med kort prosjektbeskrivelse og kontaktinformasjon som kan distribueres i nærmiljøet eller til en adresseliste for å varsle om prosjektet.

Kontakt oss

Papaya Eiendom har mange års erfaring med markedsføring av eiendomsprosjekter, og hjelper eiendomsmeglere i alle faser av sitt eiendomsprosjekt. Fortell oss om ditt prosjekt, så finner vi den beste løsningen for deg!